Wrattenspreekuur


Twee-wekelijks bieden wij een wrattenspreekuur.
Dit betreft een inloopspreekuur waar u (voet)wratten kunt laten aanstippen met stikstof.
U hoeft vooraf geen afspraak te maken voor dit spreekuur.
U kunt zich op de dag zelf tussen 15.30-15.45u aanmelden bij de assistente aan de balie.
Een andere assistente zal u vervolgens, op volgorde van aanmelding, uit de wachtkamer ophalen en de behandeling uitvoeren.


Het wrattenspreekuur vindt niet meer op de woensdagmiddag plaats.

Deze is verplaatst naar de vrijdagmiddag.


Het wrattenspreekuur vindt in 2017 plaats op de volgende data:

Vrijdag 3 maart
Vrijdag 17 maart
Vrijdag 31 maart

Vrijdag 14 april
Vrijdag 28 april

Vrijdag 12 mei

Vrijdag 9 juni
Vrijdag 23 juni

Vrijdag 7 juli
Vrijdag 21 juli

Vrijdag 4 augustus
Vrijdag 18 augustus

Vrijdag 1 september
Vrijdag 15 september
Vrijdag 29 september

Vrijdag 13 oktober
Vrijdag 27 oktober

Vrijdag 10 november
Vrijdag 24 novemer

Vrijdag 8 december
 

Deze data zijn allen gepland onder voorbehoud.
Wijzigingen voorbehouden.