De praktijkondersteuner (POH-S)

Waar staat POH-S voor?
POH-S staat voor Praktijkondersteuning huisartsen - Somatiek.

(Binnen onze praktijk worden de POH's ook vaak praktijkverpleegkundigen genoemd.)

De POH neemt een aantal taken van de huisarts over om zo de kwaliteit van de zorg
voor chronisch zieken, zoals patienten met diabetes mellitus type 2 of astma/COPD, te verbeteren.

Zij hebben hiervoor een speciale opleiding gevolgd en zich gespecialiseerd in de volgende taken: 

  • Astmazorg 
  • Diabeteszorg
  • Hulp bij stoppen met roken 
  • Wondbehandeling
  • Ouderenzorg
  • Hypertensie (hoge bloeddruk)
  • Longfunctieonderzoek
  • Hart- en vaatziektenprotocol