Uw huisarts

Er zijn 4 huisartsen werkzaam in onze groepspraktijk:

  •  Dhr. C.R. Meeder,
  •  Dhr. Chr. Meyer
  •  Dhr. H.J.W. Pruijs
  •  Mw. J.C.F. Lokin-Kleeman

De eerst 3 genoemde huisartsen hebben allen een eigen praktijk.


Dr. Lokin is geen "praktijkhoudende" huisarts.

Dit betekent dat u zich niet als patiënt bij haar kunt laten inschrijven.
Dr. Lokin neemt een vaste dag in de week voor uw huisarts waar.In principe wordt u behandeld door de huisarts waarbij u ingeschreven staat.

Wanneer uw eigen huisarts afwezig is, kunt u voor dringende zaken, in overleg met de assistente,
bij één van de andere huisartsen terecht.