Beroepsgeheim

Artsen, assistentes en praktijkverpleegkundigen hebben een beroepsgeheim.

Ook artsen, verpleegkundigen en assistentes in opleiding moeten zich aan dit beroepsgeheim houden.

De dienstdoende huisarts van de huisartsenpost heeft de mogelijkheid uw gegevens in geval van nood in te kijken.
Heeft u hier bezwaar tegen of vragen over dan kunt u dit met de huisarts bespreken.