Klachtenregeling

U heeft een klacht, wat kunt u doen?

Wij doen ons uiterste best om u respectvol en zorgvuldig van dienst te zijn bij gezondheidsproblemen. Gelukkig zijn de meeste patiënten tevreden over de inzet en het werk van de medewerkers van onze huisartsenpraktijk. Een enkele keer is dat niet het geval.

Het kan zijn dat u een klacht hebt over de praktijk of de medewerkers.
Als u vindt dat u niet goed of zorgvuldig bent behandeld of er is iets anders fout gegaan, dan willen wij dit graag horen.
Een gesprek kan een oplossing bieden.
Een melding kan bijdragen aan verbetering van onze organisatie.

 

Praat met uw huisarts

Als u ontevreden bent over uw huisarts of een klacht heeft, dan hoeft u dat niet voor u te houden. Er zijn meerdere manieren om uw onvrede kenbaar te maken. Allereerst adviseren wij u uw klacht te bespreken met uw huisarts. Als uw huisarts niet weet dat u ontevreden bent, kan hij niets ondernemen om de klacht op te lossen. Daarom stelt uw huisarts het op prijs dat hij of zij de gelegenheid krijgt om er met u over te praten. Dat kan ook als de klacht over de praktijkassistent(e) of de waarnemer gaat.

U kunt uw klacht kenbaar maken via het klachtenformulier op deze website.
Uw klacht wordt door een van de medewerkers in behandeling genomen.

Tevens is er een mogelijkheid uw klacht persoonlijk of schriftelijk te richten aan: 
Chantal Lohuis, Praktijkmanager.
Zij zal de klacht in behandeling nemen en indien mogelijk en/of gewenst zoeken naar een passende oplossing.

 

Komt u er samen niet uit?

Komt u er samen niet uit, of ziet u om bepaalde redenen af van een gesprek met uw huisarts, dan kunt u contact opnemen met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. Ook kunt u eventueel de klachtenfunctionaris telefonisch bereiken. 

Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (skge)
Postbus 8018
5601 KA Eindhoven
Telefoon (088) 022 91 90 
Website www.skge.nl 

Als u er met de huisarts en de klachtenfunctionaris niet uitkomt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden nmens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is. Het oordeel van de geschillencommissie is bindend. Meer informatie kunt u vinden op www.skge.nl.