Calibris

Een bedrijf of instelling die studenten in de praktijk wil opleiden, moet voldoen aan criteria die Calibris heeft vastgesteld in haar erkenningsregeling.
Zonder erkenning is het namelijk niet mogelijk studenten een praktijkplaats (stageplek) aan te bieden.

Onze huisartsenpraktijk voldoet aan de eisen voor deze erkenningsregeling
en wij zijn benoemd tot "een erkend leerbedrijf".