De praktijkondersteuner (POH-GGZ)

Waar staat POH-GGZ voor?
POH-GGZ staat voor Praktijkondersteuner huisartsen - Geestelijke Gezondheidszorg 
De praktijkondersteuner werkt als sociaal psychiatrisch verpleegkundige in de huisartsenpraktijk.

 

Meerwaarde POH-GGZ in de huisartsenpraktijk. 
Huisartsen werken graag samen met een praktijkondersteuner GGZ. Mensen met (beginnende) psychische klachten gaan immers liever naar de huisarts die ze al kennen, dan naar de geestelijke gezondheidszorg. 


Het is onmogelijk voor huisartsen om alle specifieke kennis over de GGZ zelf up-to-date te houden. 
Hierbij speelt de POH-GGZ een belangrijke rol: de POH-GGZ signaleert, diagnosticeert, intervenieert en ondersteunt bij psychische problemen.
Alle handelingen van de POH-GGZ vinden plaats binnen een verpleegkundig of maatschappelijk werkdomein en worden gerealiseerd vanuit een maatschappelijke invalshoek.

De POH-GGZ helpt bij vraagverheldering en geeft advies over behandeling van de klacht.
Ook weet deze praktijkondersteuner de weg binnen de geestelijke gezondheidszorg.
Zo wordt u als patiënt, als het nodig is, meteen naar de juiste professional doorverwezen.


Sinds geruime tijd zijn er 3 POH-GGZ aan onze praktijk verbonden:

  • Mw. E. Bouwhuis
  • Dhr. R. Tebbens
  • Mw. P. Schipper 

Op advies van uw huisarts kunt u een afspraak bij hen maken.


U kunt alleen bij de POH-GGZ terecht indien u verwezen bent door uw huisarts.